Osoba kat ispod mene žali se na nesnosnu buku zbog toga što vježbam i radim fitnes 2-3 puta dnevno po maksimalno pola sata. Ima li osnove tražiti me da prestanem? Da li je potrebno postići zajednički dogovor? 


Ne postoje precizna pravila ponašanja u posebnim dijelovima (stanovima). Zakonodavac je kazao da svoj stana(ili drugi prostor), suvlasnik koristi na način da ne škodi ostalim suvlasnicima. Da li je vaš način života škodljiv za susjeda, to ne možemo znati. Njegovo je pravo da dokaže štetnost pred nadležnim sudom ako se susjedi međusobno ne dogovore.