Imao sam prometnu nezgodu krivnjom drugog vozača. Na mom vozilu je nastupila totalna šteta i osiguratelj mi je isplatio naknadu, na što nemam primjedbe. Ostatke vozila sam prodao. Međutim, ostala mi je jedna stavka koju mi osiguratelj ne priznaje, već me upućuje da to naplatim od osiguratelja kod kojega je moje vozilo bilo obvezno osigurano. Moj osiguratelj mi ne priznaje pravo na povrat neiskorištene premije, jer mi je osiguranje trebalo trajati još deset mjeseci, i po mom računu neiskorištena premija iznosi cca 950  kuna. To obrazlaže time što sam prije ove totalne štete imao nezgodu koju je moj osiguratelj isplatio po mojoj polici. Koji je osiguratelj dužan izvršiti isplatu neiskorištene premije?

 

Ako ugovor o osiguranju prestane prije redovnog isteka zbog uništenja vozila koje je obuhvaćeno obveznim osiguranjem, načelno, osiguranik ima pravo na povrat neiskorištenog dijela premije (razdoblje pokriveno osiguranjem za koje je plaćena premija, a ugovor je prestao prije).

Međutim, ako je tijekom trajanja ugovora osiguranik imao štetni događaj, njegov osiguratelj – kad se dogodi totalna šteta na vozilu – nije obvezan platiti neiskorišteni dio premije iako je ugovor prestao prije ugovorenog roka.

Osiguratelj kod kojega je osiguran štetnik, pak, mora oštećenome naknaditi vrijednost neiskorištene premije, jer je to materijalna šteta za oštećenoga, za koju je odgovoran osigurateljev osiguranik.

Da nije bilo štetnog događaja, naš čitatelj ne bi imao gubitak koji predstavlja neiskorišteni dio premije osiguranja. Dakle, gubitak dijela premije osiguranja je u uzročnoj vezi sa štetnim događajem (totalna šteta), i kao takva dio štete koju oštećeni trpi.

Visina neiskorištene premije utvrđuje se ovisno o odnosu vremena do uništenja vozila i vremena za koje bi osiguranje bilo na snazi da nije bilo totalne štete. Ovakvo rješenje je neprijeporno u sudskoj praksi, a shodno tome i u osigurateljnoj praksi, pa je malo čudno što štetnikov osiguratelj odbija isplatiti neiskorišteni dio premije osiguranja.