Ako naš čitatelj svojim klijentima, ponukan njihovim potrebama, samo pruža informaciju o korisnosti i potrebi osiguranja i o mogućnosti osiguranja kod nekog osiguratelja, i na tome stane – ne radi se o distribuciji osiguranja

 

Imam autoradionicu, obavljam mehaničke, limarske i lakirerske poslove. Svojim šleperom pružam i pomoć na cesti u slučaju havarije ili kvara na vozilu. Pri tom poslu u prigodi sam vlasnicima vozila i vozačima preporučiti osiguranje, najčešće kasko i osiguranje vozača i putnika od nesretnog slučaja, pri čemu ih uputim na određenog osiguratelja s kojim inače surađujem. Treba li mi za taj posao i ovlaštenje od HANF-a ili ne?

 

Naš čitatelj je vjerojatno na/čuo određene informacije koje se odnose na one osobe koje nelegalno pružaju uslugu posredovanja, ili – po novim odredbama Zakona o osiguranju – distribucije osiguranja. Prema izmijenjenom čl. 399., st. 2., Zakona o osiguranju ne smatra se distribucijom osiguranja usputno pružanje informacija o osiguranju u okviru druge poslovne djelatnosti, ako pružatelj informacija ne poduzima dodatne korake u cilju pružanja pomoći stranki pri sklapanju ugovora o osiguranju, te ako svrha pružanja informacija o osiguranju nije pomoć stranki pri sklapanju odnosno izvršavanju ugovora o osiguranju.

Odredba Zakona je prilično jasna: ako naš čitatelj kao vlasnik autoobrta svojim klijentima, ponukan njihovim potrebama, samo pruža informaciju o korisnosti i potrebi osiguranja i o mogućnosti osiguranja kod nekog osiguratelja, i na tome stane – ne radi se o distribuciji osiguranja i ne mora imati ovlaštenje HANFA-e (a što bi za sobom povlačilo potrebu polaganja ispita i provjere znanja za poslove distribucije i upis u registar distributera pri HANFA-i).

No, ako bi on poduzimao nakon toga i daljnje korake, kao osobno išao kod osiguratelja i pomagao klijentu pri sklapanju ugovora o osiguranju, ili mu pomagao kad nastane osigurani slučaj – radilo bi se o distribuciji osiguranja, koju nije ovlašten obavljati bez ovlaštenja HANFA-e.