Ažurnost, koja ponekad (iz poznatih razloga) prerasta u opasnu brzinu, kojom tzv. “pauk” odvozi krivo parkirana vozila, vozačima je manje više poznata. No, sudeći prema upitima, neki od njih imaju s tima napasnikom gorkih problema. Ne samo onih koji se tiču izdataka za odvoz krivo parkiranog vozila i plaćanja kazne za učinjeni prijestup. “Pauk” obavlja svoj posao oštećujući vozila koja “diže”. Vlasnici su zbunjeni, ne znajući kome se obratiti i jasno, u takvoj situaciji misle da je najjednostavnije obratiti se zahtjevom za naknadu štete osiguratelju kod kojega je “pauk” reg. oznake teite osiguran od tzv. autoodgovornosti (treće osobe, obvezno osiguranje). Naravno, dobivaju negativan odgovor od tog osiguratelja i razočarano ga svrstavaju u “istu kašu” s paukom koji, naizgled pod pokroviteljstvom policije koja ga prati, može raditi što hoće. Nažalost, osiguratelj je u pravu: obvezno osiguranje od autoodgovornosti za štete uzrokovane trećim osobama pokriva samo one štete koje osigurano vozilo (u našem slučaju: “pauk”) uzrokuje kao cestovno motorno vozilo. Dakle, ukoliko bi na cesti, u svojstvu cestovnog motornog vozila, “pauk” oštetio neko vozilo, pa makar to bilo i ono koje je namjeravao odvesti, štetu će platiti osiguratelj kod kojega je “pauk” obvezno osiguran od odgovornosti. No štete koje “pauk” nanese trećim osobama (najčešće su to vlasnici vozila koja se odvoze, ukrcavaju ili iskrcavaju) u svojstvu posebno opremljenog vozila za vršenje djelatnosti uklanjanja krivo parkiranih vozila, nisu pokrivene obveznim osiguranjem od autoodgovornosti. Takve štete oštećeni može tražiti od vlasnika “pauka” ili pak poduzetnika koji se koristi “paukom”. Prema našoj sudskoj praksi, ako je uklanjanje krivo parkirnih vozila dato od strane tijela koja su po propisu za to nadležna u koncesiju nekoj trećoj osobi, onda ustupitelj koncesije odgovara za štetu solidarno s poduzetnikom koji se koristi “paukom” i uklanja krivo parkirana vozila. Naravno, taj poduzetnik može imati i osiguranje od odgovornosti za štete koje uzrokuje tom djelatnošću trećim osobama. No to je dragovoljno osiguranje i ono ne mora biti zaključeno kod onog osiguratelja kod kojega je zaključeno obvezno osiguranje od autoodgovornosti. Ukoliko poduzetnik ima zaključeno takvo osiguranje, oštećeni će se moći s odštetnim zahtjevom obratiti neposredno osiguratelju kod kojega je zaključeno takvo osiguranje. Nije potrebno posebno naglašavati da pravdanje vozača “pauka” kad uzrokuju štetu na vozilu koje uklanjaju poznatom poštapalicom “tko vam je kriv, sami ste krivi što ste vozilo parkirali na zabranjenom mjestu” i sl., nije pravno utemeljena. Krivo parkiranje nije opravdanje za oštećenje krivo parkirnog vozila.