Treba li za investiciju u zajedničku kotlovnicu suglasnost svih suvlasnika?


Ako se radi o zamjeni stare i dotrajale kotlovnice, potrebna je suglasnost natpolovične većine. Za ugradnju novih sustava koji ranije nisu postojali, potrebna je suglasnost svih suvlasnika. To može biti i investicija grupe suvlasnika, ali pritom ne smiju štetiti ostalim suvlasnicima.