17.04.2009.

Zastara prava naplate doprinosa i poreza

Kada nastupa zastara za osnovno zdravstveno osiguranje ako je obrt zatvoren? Naime, zatvorila sam obrt 2002. godine, ali imam porezni dug za više poreza i prireza. Porezna uprava mi šalje na firmu da mi se odbija od plaće iako radim 4 sata jer sam teško bolesna, a taj dug se udvostručio jer su kamate velike. Da li Porezna uprava to smije činiti ako je nastupila zastara?


Pravo na naplatu zdravstvenog i drugih obveznih doprinosa zastarjeva istekom 5 godina od dana kada je zastara počela prvi put teći, a ista je počela prvi put teći nakon isteka kalendarske godine u kojoj je utvrđena obveza plaćanja doprinosa i kamata. Ovo je tzv. relativna zastara koja se prekida svakom službenom radnjom nadležnog tijela usmjerenom na naplatu doprinosa, koja je dostavljena na znanje obvezniku. Nakon toga rok zastare počinje ponovno teći. Nakon isteka 10 godina od dana kada je zastara počela prvi put teći, bez obzira koliko je bilo prekida tijeka zastare, nastupa apsolutni rok zastare prava na naplatu doprinosa i kamata. Na dužinu i tijek zastare nema utjecaja okolnost da ste ranije zatvorili obrt jer time nije prestala obveza plaćanja doprinosa i ostalih obveza po osnovi obavljanja obrta.

Napominjemo da je kod zastare prava na naplatu poreza u odnosu na početak tijeka zastare, prekid tijeka zastare i nastupanje zastare u osnovi isto kao i kod doprinosa, osim što su ovdje kraći rokovi zastare jer relativni rok zastare iznosi 3 godine, dok apsolutni rok zastare iznosi 6 godina računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći tj. istekom godine u kojoj je nadležno tijelo utvrdilo poreznu obvezu. Iz naprijed navedenog i sami možete zaključit da li je i kada nastupila zastara prava na naplatu dužnih obveza, uz napomenu da su u rješenju o ovrsi trebali biti navedeni podaci o utvrđivanju obveza i isprave na osnovi kojih su utvrđene.

Tako primjerice ako je navedeni zdravstveni doprinos obračunat, odnosno utvrđen, u 2002. god. zastara je počela teći od 01.01.2003. godine te apsolutna zastara prava na njegovu naplatu nastupa 01.01.2013. godine. U postupku prisilne naplate doprinosa i poreza – ovršnom postupku predmet ovrhe mogu biti i novčane tražbine ovršnika po osnovi plaće. Međutim, tražbine po osnovi plaće ne mogu se plijeniti do iznosa minimalne plaće utvrđene prema posebnom propisu, što je u primjeni od 01.01.2009. godine, dok je ranije taj iznos bio utvrđen do visine osobnog odbitka, a što treba biti navedeno u rješenju o ovrsi. Ovdje napominjemo da prema Općem poreznom zakonu postoji institut otpisa poreza, prema kojemu se, ako bi izvršenje naplate duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe ovršnika i članova njegova kućanstva, porez može iznimno, na zahtjev obveznika, otpisati u cijelosti ili djelomice. O otpisu duga, na osnovi pisanog i obrazloženog prijedloga obveznika, koji se podnosi nadležnom poreznom tijelu, rješenjem odlučuje čelnik tog tijela.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .