Planiramo obnovu fasade na zgradi. Zbog podizanja kredita mislimo povećati naknadu za pričuvu. Imamo natpolovičnu suglasnost suvlasnika. Jesu li zakonski obvezni sudjelovati i stanari koji ne žele obnovu?


Ako se ide na obnovu fasade koja je dotrajala, to je redovito održavanje. Potrebna je suglasnost natpolovične većine , a obvezujuće je i za ostale suvlasnike.