Koliko potpisa je najmanje potrebno da bi se u zgradu uveo lift?


Ako ide sredstvima pričuve 100%. Ako se skupina suvlasnika odluči, a to mogu biti oni kojima je to interes, osiguravaju osobna sredstva. U tom slučaju, ostali trebaju dati samo suglasnost za izvedbu koja mora biti neškodljiva za druge suvlasnike.