Supruga i ja smo se rastali 2012. godine. Nakon razvoda braka nismo podijelili pokretnu imovinu, već je doneseno sudsko rješenje o podjeli bračne stečevine pokretnih stvari 2015. godine. Sada supruga putem odvjetnika traži predaju ključeva auta starog 23 godine, spavaću sobu, dječju sobu, stol i još neke sitnice. Mogu li zadržati stari auto i stari namještaj ako sam prije braka zasnovanog 1976. godine imao te stvari za što posjedujem fotografije s brojem registracije auta? Vrijednost auta je oko 2.000 kuna. Kada nastaje zastara podjele pokretne imovine nakon donešene sudske odluke da se te pokretne stvari podijele? Supruga je otišla iz kuće 2011. godine i napravila drugu kuću, a do sada nije tražila podjelu tih stvari.


Sukladno odredbama Obiteljskog zakona bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine. Temeljno je pravilo da su bračni drugovi u jednakim dijelovima suvlasnici bračne stečevine, ako nisu drugačije ugovorili.

Imovina koju bračni drug ima u trenutku sklapanja braka, ostaje njegova vlastita imovina. Vlastita imovina je i imovina koju je bračni drug stekao tijekom bračne zajednice, ali ne na temelju rada, već nasljeđivanjem ili darovanjem.

Obiteljski zakona ne regulira pitanje zastare bračne stečevine već su relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o vlasništvu i stvarnim pravima. Ako se radi o stvarnopravnom zahtjevu za utvrđenje suvlasništva nekretnine ili pokretnine, koje treba tumačiti kao zaštitu prava vlasništva osobe, primjenjuju se odredbe Zakona o vlasništvu, koje propisuju da tužba za utvrđivanje bračne stečevine ne zastarijeva. Za obveznopravni zahtjev, kao što je primjerice zahtjev za naknadu troškova ulaganja u nekretninu koja je posebno vlasništvo drugog bračnog druga, zastarni rok je 5 godina, počevši od dana kada je obveza dospjela, a to je najčešće pravomoćnost odluke o razvodu braka. 

Namještaj i automobil koji su bili vaše vlasništvo i prije zaključenja braka predstavljaju vašu zasebnu imovinu i nisu bračna stečevina.