Što se radi u situaciji kada je društvo osnovano, uplaćen je temeljni kapital u iznosu od 20.000 kuna, a nikada nije poslovalo, odnosno nije niti otvoren račun, a brisano je temeljem zakona? Pretpostavljam da je potrebno provesti likvidaciju?


Trgovačko društvo koje je brisano iz sudskog registra prestalo je postojati i nije potrebno poduzimati bilo kakve radnje.

U situaciji kada je trgovačko društvo brisano iz sudskog registra, a iza njega je ostala imovina, kako bi se imovina koja je ostala iza brisanog društva unovčila i kako bi se namirili vjerovnici, potrebno je nadležnom Trgovačkom sudu podnijeti prijedlog za imenovanje likvidatora i provođenje postupka likvidacije imovine koja je preostala iza brisanog društva. Imenovani likvidator oglasom će pozvati vjerovnike da prijave svoje tražbine, a isto tako će utvrditi i vrijednost imovine koja je ostala iza brisanog društva.

Ukoliko utvrdi da imovina koje je ostala iza društva nije dovoljna za namirenje vjerovnika koji su prijavili tražbine, likvidator će sudu predložiti otvaranje stečajnog postupka nad stečajnom masom, unovčiti imovinu i namiriti vjerovnike sukladno odredbama Stečajnog zakona. Ako je vrijednost imovine dovoljna da se namire vjerovnici, likvidator će imovinu unovčiti i namiriti vjerovnike.

Ako vjerovnika nema, imovina koja je ostala iza društva prenijet će se na osnivače.