Imala sam pravo na uzdržavanje od bivšeg supruga koje mi je ukinuto radi mog zapošljavanja. Imam li pravo na njegovu mirovinu poslije njegove smrti?

Prema članku 22. Zakona o mirovinskom osiguranje, razvedeni bračni drug s pravom na uzdržavanje smatra se članom obitelji umrlog osiguranika ili korisnika starosne mirovine, prijevremene starosne mirovine, invalidske mirovine i privremene invalidske mirovine.

Članak 67. istog zakona propisuje da pravo na obiteljsku mirovinu ima razvedeni bračni drug ako mu je sudskom odlukom dosuđeno pravo na uzdržavanje. U vašem slučaju takva je sudska odluka donesena, ali i kasnije stavljena izvan snage slijedom čega u vrijeme smrti osiguranika ne egzistira valjana odluka koja pokojnog supruga obvezuje na uzdržavanje.

Poznavajući formalizam upravnih tijela koja rješavaju ovo pitanje, a obzirom i na sam zakonski tekst, mišljenja sam da neće uspijeti ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu.

Ipak, kako se radi o postupku u kojem nema pristojbi koje biste morali uplaćivati u Državni proračun RH radi pokretanja postupka te kako po okončanju istog nećete imati obvezu nadoknađivati bilo kakve troškove postupka, za vas nema rizika da zahtjev ne podnesete uz dokumentaciju kojom raspolažete te po rješenju tijela prvog stupnja HZMO-a odlučite o daljnjim koracima.