Živim s mužem 30 godina, ali nismo vjenčani. Imam li poslije njegove smrti pravo na mirovinu?


Sukladno odredbama Obiteljskog zakona i Zakona o nasljeđivanju kao izvanbračna supruga izjednačeni ste u svojim pravima na nasljeđivanje s bračnim drugovima, pa stoga imate pravo na nasljedstvo koje uključuje i prava pred Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje. Svakako bi bilo dobro da utvrdite postojanje vaše izvanbračne zajednice izjavama ovjerenima kod javnog bilježnika, ali i da razmotrite opciju utvrđenja kroz izvanparnični postupak pred Općinskim sudom budući da u svojoj praksi HZMO često traži upravo sudsko rješenje kao dokaz postojanja zajednice.