Nakon smrti moga ujaka, nađena je oporuka kojom cijelu imovinu ostavlja na jednake dijelove trojici braće i svojoj majci (koja je umrla nedugo nakon sastavljanja oporuke).
Moja majka nije imenovana nasljednicom i u međuvremenu je umrla, a ja sam njezina nasljednica. Kako se ujak nikad nije oženio ni imao djece, zakonski nasljednici su (ako sam u pravu) braća i sestra i njihovi potomci (roditelji su umrli). Mogu li tražiti nužni dio i koliko on iznosi? 


Zakon o nasljeđivanju restriktivno uređuje krug nužnih nasljednika na ostaviteljeve potomke, njegovu posvojčad i njihove potomke te ostaviteljeva bračnog druga. Roditelji, posvojitelji te ostali predci ostavitelja su nužni nasljednici samo ukoliko su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstva za život. Nisu svi zakonski nasljednici nužni nasljednici.

Vaša majka ne spada u krug nužnih nasljednika iza svoga brata, a isti tako ni vi kao njezina nasljednica, pa ne možemo niti govoriti o povredi nužnog dijela.