Imao sam obrt i ostao dužan za doprinose. U međuvremenu je došlo do apsolutne zastare i dobio sam rješenje od porezne uprave o tome. Mogu li sada otvoriti novi obrt odnosno kada ga otvorim, hoće li se prijašnja potraživanja porezne uprave prebaciti na njega?

Ukoliko imate rješenje kojim se utvrđuje zastara potraživanja Ministarstva financija i ono je postalo pravomoćno, tada su ta dugovanja izbrisana u evidencijama Porezne uprave. Sve i da iz nekog razloga dođe do pokušaja da se ta zastarjela potraživanja naplate, isto ćete uspjeti spriječiti s rješenjem koje ste već dobili o zastari.