26.01.2010.

Iskazivanje PDV-a računima čiji izdavatelj nije u sustavu PDV-a


Molim da mi objasnite funkcioniranje PDV-a u slučaju kada Visoko učilište, koje inače nije u sustavu PDV-a, ispostavlja R1 račune s prikazanim PDV-om i uredno ga naplaćuje? Je li to dopušteno? Ukoliko je takvo učilište korisnik nekakve usluge koju mora platiti, može li mu se poslati račun s cijenom u kojoj je uključen PDV-e?


Ako niste u sustavu PDV-a, niste ovlašteni izdavati račune s posebno iskazanim porezom na dodanu vrijednost, već se u istima iskazuje samo iznos naknade. No, ako to ipak učinite tada dugujete iskazani iznos poreza koji ste obvezni i platiti. To je zato što je u Zakonu i u Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost propisano da poduzetnici i druge osobe, koji nisu u sustavu PDV-a, nisu ovlašteni izdavati račune s posebno iskazanim PDV-om, što znači da u računima koje izdaju ne mogu iskazivati podatke o visini poreza na dodanu vrijednost već samo iznos naknade za isporučena dobra i obavljene usluge.

Ukoliko pak u izdanom računu posebno iskažu i zaračunaju iznos tog poreza tada su obvezni i platiti iskazani iznos poreza. Ova obveza se ne odnosi jedino na izdavatelja računa koji obavi ispravak izdanog računa prema članku 8. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Vezano na primanje ulaznih računa s uključenim porezom, odgovaramo da na to nema utjecaja što primatelj računa nije u sustavu PDV-a. Naime, svaki izdavatelj računa, koji je u sustavu PDV-a, obvezan je u izdanom računu posebno iskazati i iznos poreza bez obzira da li je primatelj računa u sustavu PDV-a ili nije te je svaki primatelj u obvezi platiti takav račun.

Pri tome dodajemo da primatelj računa koji nije u sustavu PDV-a iznos iskazanog poreza ne može odbiti kao pretporez. Isto tako, neovlašteni iznos iskazanog poreza u računu koji izdaje poduzetnik ili druga osoba koji nisu u sustavu PDV-a, primatelj tog računa ne može odbiti kao pretporez jer nije izdan od obveznika koji je u tom sustavu.
Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .