Unutarnjim preustrojem raspoređena sam na radno mjesto Voditelja odsjeka za koje je potrebna VŠS. Do sada sam imala ugovor o radu sklopljen za poslove sa SSS. Budući da posjedujem VŠS, jesam li istovremeno s rješenjem o novom radnom mjestu trebala dobiti i novi ugovor o radu i imam li pravo žalbe?


Svaka odluka koju donese poslodavac može biti predmet postupka zaštite prava radnika kod samoga poslodavca, a jednako tako i pred sudom ukoliko poslodavac po zahtjevu radnika za zaštitu njegovih prava ne donese odluku koju radnik smatra zakonitom. Ukoliko se radi o radnom mjestu u državnoj ili lokalnoj upravi, tada na rješenja o rasporedu na neko radno mjesto, te drugim pravim i obvezama imate pravo izjaviti posebnu žalbu. Naime, područje radnih odnosa ne uređuje samo Zakon o radu, to područje uređuju i kolektivni ugovori za određene djelatnosti, pravilnici o radu, pravilnici o unutarnjem redu, a u nekim slučajevima, za državne službenike te službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj samoupravi, tu su i drugi zakoni - Zakon o državnim službenicima, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi itd. U svojem pitanju nigdje ne navodite gdje ste zaposleni, no s obzirom da spominjete radno mjesto voditelja odsjeka i unutarnji preustroj, pretpostavljam da se ipak ne radi o privatnom poduzeću, već o nekoj službi unutar tijela državne uprave ili na lokalnoj razini.

S obzirom na ono što u svom pitanju navodite, proizlazi da ste napredovali u službi, budući da ste imenovani na mjesto koje zahtijeva viši stupanj stručne spreme, pa bi samim tim imalo za posljedicu i viši koeficijent složenosti poslova koji se obavljaju, pa i veću plaću. Navodite kako ste zaprimili Rješenje kojim Vas se raspoređuje na drugo radno mjesto. Ukoliko ne želite osporavati takvo Rješenje, naravno da na njega nećete izjavljivati žalbu, a po izvršnosti istoga, po proteku rokova za žalbu, poslodavac bi morao reagirati na način da se postojeći Ugovor o radu izmijeni, odnosno da se zaključi Aneks istoga ili sklopi novi ugovor kako bi se unijele potrebne promjene do kojih je u Vašem radnom odnosu došlo.