Kako mogu anonimno prijaviti fizičku osobu koja obavlja usluge "na crno" mimo zatvorenog obrta i trgovačkog društva koje je u blokadi te na taj način nesmetano djeluje na tržištu?


Predlažem da proučite internet stranice Ministarstva financija i vidite imaju li uopće opciju anonimne prijave. Za pretpostaviti je da anonimno pismo bez dokaza neće proizvesti nikakve efekte. Ako imate dokaze o poslovanju kakvo opisujete, pošaljite ga preporučeno u Poreznu upravu prema sjedištu obrtnika o kojem govorite.

Također, Ministarstvo rada uvelo je besplatan broj telefona 0800 49 49 na koji se mogu prijaviti sva kršenja prava radnika i rad "na crno".

Dodala bih samo sa svoje strane: blokada poslovnog subjekta ne znači da on ne smije poslovati, pa u tom dijelu nemate što prijaviti. Obrtnik, naravno, ne smije poslovati ukoliko je obrt zatvoren, a to se lako provjeri na stranicama Obrtnog registra u javno dostupnoj tražilici.