Dana 1.1.2020. g. stavila sam obrt u mirovanje zbog komplikacija u trudnoći. Dobila sam rješenje od ureda za gospodarstvo, obavila sve na zdravstvenom. Međutim, na poreznoj mi tvrde da i dalje moram plaćati kvartalni porez iako je obrt u mirovanju zbog trudnoće. Puno ljudi koji su bili u sličnoj situaciji mi je reklo da nisu plaćali porez. Na koji zakon se pozvati kako bih bila oslobođena plaćanja kvartalnog poreza?


Možete poslati zahtjev poreznoj upravi i popratiti ga s dokumentima koji dokazuju da ste na bolovanju te obrazložiti kako nećete zapošljavati niti vršiti isporuke te ih pozvati da donesu rješenje o obustavi obveze plaćanja akontacija poreza. Dok takvo rješenje ne dobijete, akontacije morate plaćati i bit će obračunavane kamate za sva zakašnjenja.