U svibnju prošle godine ostala sam bez posla nakon 22 godine neprekidnog staža i prijavila se na Zavod za zapošljavanje. Imam obvezu otplate dva kredita, a budući da naknada sa Zavoda nije pokrivala niti trećinu kredita, bila sam prisiljena obavljati honorarni posao. U jednom mjesecu sam ostvarila honorarni prihod u visini 2.730 kn, što je za 112 kn više od dozvoljenog, a nitko me o tome nije bio educirao. Ostala sam bez naknade sa Zavoda, a honorarni posao više ne obavljam jer je prestala potreba.  Što mi je činiti? Želim raditi i zaraditi samo da uspijem pokrivati svoje obveze, međutim, trenutno sam bez ijedne kune primanja, a kreditne obaveze čekaju. Je li moguće "zamrznuti" kreditne rate do ponovnog pronalaska prihoda?


To su česte situacije. Obratite se davatelju kredita za savjet i pomoć jer može pokrenuti ovrhu na drugoj vašoj imovini (pokretnoj i nepokretnoj) da naplati dug.
Obratite se ponovo Hrvatskom zavodu za zapošljavanje da vam prizna pravo na novčanu naknadu za nezaposlenost bez obzira da na "skidanje" s evidencije i novčane naknade dok ste imala honorarni prihod. Zahtijevajte rješenje, žalite se. Vodite i upravni spor. Sve to traje, ali može imati pozitivne rezultate.