Pokojnik mi je ostao dužan, za što imam i priznanicu. Uvidom u zemljišne knjige saznao sam da je njegova supruga vlasnik stana, ali ga nije prijavila u ostavinskom postupku. Ostavina se uopće nije provodila, jer je rekla da ne posjeduje ništa. Kako da se naplatim? Pokojnik ima još i jednu sestru.

 

U ostavinski postupak iza ostavitelja prijavljuje se ona imovina koja se vodi na njegovo ime u vrijeme smrti. Ukoliko takve imovine nema, tada se niti ne provodi ostavinski postupak.

Na vaše je pitanje dosta teško dati konkretan odgovor budući da ne navodite kada je došlo do pozajmice, a svakako bi valjalo provjeriti i je li vlasništvo stana, koje navodite da je samo na supruzi oduvijek tako ili je i pokojni imao udio, kada je stan stečen (da li za vrijeme braka) i još dosta informacija koje mogu utjecati na odgovor koji vas zanima.

Ono što je bitno istaknuti je da trenutno važeći Obiteljski zakon propisuje da za obveze koje je jedan bračni drug imao prije sklapanja braka, kao i za obveze koje je samostalno preuzeo nakon sklapanja braka, a koje se ne odnose na tekuće potrebe bračne i obiteljske zajednice, ne odgovara drugi bračni drug. Za obveze koje je jedan bračni drug preuzeo radi namirenja tekućih potreba bračne i obiteljske zajednice, kao i za obveze koje su bračni drugovi preuzeli zajednički u vezi s bračnom stečevinom, odgovaraju oba bračna druga solidarno bračnom stečevinom i vlastitom imovinom (članci 43. i 44. ObZ-a).

S obzirom na podatke koje ste u pitanju naveli, možete kod nadležnog suda pokrenuti postupak u kojem bi se utvrdilo da se radi o obvezi koja potječe iz bračne i obiteljske zajednice, jer su sredstva utrošena za istu te da se naloži supruzi da je namiri. Ovisno o podacima o stanu, ako je isti stečen u bračnoj zajednici i sredstvima ostvarenim radom za vrijeme trajanja braka, tada je moguće tražiti da se utvrdi i da isti predstavlja bračnu stečevinu koja je 1/2 vlasništvo pokojnog, pa se vaše potraživanje može namiriti iz vrijednosti te 1/2 stana.

U svakom slučaju, preporuka je da se obratite stručnoj osobi, odvjetniku po vašem izboru, kojem ćete prezentirati sve činjenice, koji će prikupiti sve potrebne informacije i koji će moći dati vam posve konkretan savjet i predložiti na koji način da ostvarite naplatu svojeg potraživanja.