04.10.2019.

Kako da steknemo potpuno vlasništvo nad nekretninom?

Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur. www.odvjetnik-pranjic.hr

Moja majka i teta su suvlasnice nekretnine zajedno sa svojim bratićem koji posjeduje 1/8 kuće. Taj bratić odselio je u Kanadu još 1958. i nikada nakon toga nije bio u Hrvatskoj. Želimo steći potpuno vlasništvo nad nekretninom, no on ne pristaje na ponuđene iznose kako bi se odrekao svog udjela u suvlasništvu. Možemo li sudskim putem tražiti njegovo izvlaštenje kao suvlasnika i po kojoj osnovi?

 

Sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, svaki suvlasnik neke nekretnine ima pravo na razvrgnuće suvlasničke zajednice i to mu pravo ne zastarijeva. Ukoliko kao suvlasnici ne možete postići sporazum o tome kako razvrgnuti suvlasničku zajednicu, tada jedan od suvlasnika, ili više njih, može pokrenuti postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice sudskim putem. Nekretnine sud može dijeliti geometrijski, uspostavom etažnog vlasništva ili civilnom diobom. U vašem slučaju geometrijska dioba ne dolazi u primjenu budući se radi o kući, a da li je moguće etažiranje i na taj način povezivanje suvlasničkih dijelova s vlasništvom posebnog dijela nekretnine, morao bi se očitovati sudski vještak arhitektonske struke. Preostaje civilna dioba, odnosno procijena vrijednosti nekretnine i njezina prodaja na javnoj dražbi. U dražbi imaju pravo sudjelovati svi suvlasnici i tajko postati isključivi vlasnici nekretnine. Ostali suvlasnici na ime svog suvlasničkog dijela dobijaju isplatu razmjerno svome udjelu u suvlasništvu.

Postoji i mogućnost sudskog razvrgunuća isplatom. Suvlasnik ima pravo na razvrgnuće isplatom ako je to posebno određeno zakonom ili pravnim poslom, ili ako učini vjerojatnim da za to postoji osobito ozbiljan razlog, pa će sud odrediti da mu pripadne stvar u cijelosti, a da on ostalim suvlasnicima isplati vrijednost njihovih dijelova u roku koji će sud odrediti prema okolnostima. Suvlasnici čiji su suvlasnički dijelovi zajedno barem devet desetina, ne moraju učiniti vjerojatnim osobito ozbiljan razlog za razvrgnuće isplatom.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .