Zgrada je građena osamdesetih, a građevinska dozvola je izdana 1990. godine na osnovu konačnog sagrađenog izgleda. Kuća je izgorila 3 puta i nastradala uslijed ratnog razaranja (najveći stupanj), ali Ministarstvo nije obnovilo kuću jer dio porodice koji je živio u kući nije bio prijavljen na adresu. Kuća se pomalo vraća u prvobitno stanje. Ništa nije nadograđivano i sve je 100% po nacrtu građevinske dozvole. Krov i prizemlje kuće su obnovljeni, ali prvi kat su samo otučeni zidovi i na nekim prozorima i balkonskim vratima nedostaju prozori/vrata i zaštita prozora. Moram li tražiti uporabnu dozvolu ili ne (kuća nije dobila ratnu štetu)? Ako zatražim uporabnu dozvolu, moraju li svi vanjski otvori kuće (prozori/vrata) biti pokriveni?

 

Sukladno odredbama članka 174. i 175. Zakona o gradnji, za građevine upisane u zemljišnu knjigu do 01. siječnja 2014. godine i za građevine za koje je katastarski ured nadležnom sudu do tog dana poslao dokumente propisane posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu propisano je da nadležni sud, na zahtjev vlasnika građevine, u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je priložen akt za uporabu građevine koja je upisana u zemljišnoj knjizi, odnosno koja se u istu upisuje, uz navođenje naziva i oznake tog akta, odnosno uz navođenje oznake potvrde nadležnoga upravnog tijela da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu. Akti za uporabu su između ostalih i pravomoćna građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt izdan do 19. lipnja 1991. s potvrdom građevinske inspekcije da nije u tijeku postupak građevinske inspekcije. To je jedan način na koji možete osigurati akt za uporabu vaše građevine.

Zakon o obnovi koji regulira pitanja popravka i opremanja obiteljskih kuća koje su oštećene za vrijeme Domovinskog rata i za ostvarivanje prava po istome ne propisuje obvezu ishodovanja uporabne dozovole.

Ključni dio postupka za izdavanje građevinske dozovole je tehnički pregled građevine koji se provodi sukladno odredbama Pravilnika o tehničkom pregledu građevine koji je donesen na temelju Zakona o gradnji. Tijekom tehničkog pregleda utvrđuje se je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozovolom i glavnim projektom, kontrolira se dokumentacija o gradnji, izvješća nadzornog inženjera, izvješća izvođača, kontroliraju geodetski podaci itd. Isto tako utvrđuje se ima li neizvedenih radova prema glavnom projektu i može li se građevina i bez tih neizvedenih radova koristiti, odnosno staviti u pogon. Za vas je upravo ovo ključno pitanje, a po mom sudu obiteljska kuća se ne može na siguran način koristiti bez vanjske stolarije, no svakako možete predmetno provjeriti izravno kod tijela koja postupak tehničkog pregleda i provode.