U obrtništvu prevladavaju djelatnosti koje je moguće obavljati bez posebnih dokaza o stručnosti. U slučajevima kada je ipak prije upisa u obrtni registar potrebno dokazati postojanje stručne osposobljenosti za obavljanje određene djelatnosti ili pak da određeni prostor ispunjava potrebne uvjete, radi se o vezanom obrtu

 

Dokazi o stručnosti poduzetnika i uvjetima prostora u kojem se obavljaju djelatnosti su među primarnim okolnostima koje buduće poduzetnike zanimaju i koji ponekad određuju planove o poslovanju. Kratko ćemo prikazati kako su ove dvije teme regulirane.

Prvo bih skrenula pažnju da mnogo toga ovisi o tome hoće li poduzetništvo biti organizirano kroz obrt ili kroz poduzeće.


Kako je za obrtnike?

U obrtništvu prevladavaju djelatnosti koje je moguće obavljati bez posebnih dokaza o stručnosti. U slučajevima kada je ipak prije upisa u obrtni registar potrebno dokazati postojanje stručne osposobljenosti za obavljanje određene djelatnosti ili pak da određeni prostor ispunjava potrebne uvjete, radi se o vezanom obrtu. Neki su vezani uvjetom stručnosti, neki uvjetom prostora, a neki s oba uvjeta. 

Za vezane obrte propisane se okolnosti moraju dokazati prije nego im je upisan početak rada. U praksi najčešće to biva provedeno na način da obrtnik upiše obrt u registar, a nakon što pribavi dokaze dobiva i rješenje o upisu početka poslovanja obrta. Dokaze treba pribaviti u roku godine dana i ako to ne učini, obrt će biti brisan. Naravno da te određene vezane djelatnosti ne smije obavljati za to vrijeme, ali može neke druge koje su upisane u obrt i koje nisu vezane. Za te preostale može imati upisan početak rada.

Uvjete stručnosti obrtnik dokazuje svojim diplomama, a uvjete prostora utvrđuje izvidom mjesno nadležni Ured za gospodarstvo. U slučaju kad drugi poslovni subjekt nastavlja u određenom prostoru istu djelatnost koja je u njemu već obavljana, taj ured ne radi novi izvid, već potvrđuje svoje ranije rješenje.

Tako možemo zaključiti da - u slučaju kad se radi o vezanom obrtu - obrtniku nije niti moguće istupanje na tržištu dok nije ispunio uvjete.

Popis vezanih djelatnosti nalazi se u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima.

Kada obrtnik obavlja djelatnost koja je vezana prostorom na više lokacija, radit će se o poslovanju u izdvojenim pogonima, pri čemu svaki pogon mora imati upisanog voditelja.

Želim ohrabriti one koji namjeravaju registrirati obrt, jer je broj djelatnosti za koje nije propisana određena kvalificirana stručnost daleko veći, a također je prevladavajući broj djelatnosti za koje nisu propisani uvjeti prostora. 

 

Poduzeća

U samom procesu osnivanja poduzeća ne dokazuju se ni stručnost ni uvjeti prostora.

Naime, osnivači poduzeća navode djelatnosti koje će poduzeće obavljati odmah ili u budućnosti tek kao preduvjet. Do nedavno je svaki upis nove djelatnosti bio povezan s velikim administrativnim troškom, što je danas pojednostavljeno, no i dalje nije predviđena mogućnost da se podrazumijeva da se poduzeće može baviti svim teoretski dopuštenim djelatnostima. Tako osnivači obično navode one koje im trebaju u početnom razdoblju.

Dakle, taj upis djelatnosti je tek preduvjet kojim je tom poslovnom subjektu omogućeno da u budućnosti poduzima akcije za njihovo obavljanje.

Što se tiče sjedišta poduzeća, ono je samo adresa za kontakt s upravom, a obavljanje poslovanja se kasnije može vršiti na više adresa. Pri osnivanju se ne dokazuje veza sa adresom, već se to čini prilikom prijave poreznoj upravi, koja redovito traži pravne dokumente koji povezuju osnovano poduzeće s adresom na kojoj je upisano.

 

Primjer:

Nastojat ću sve objasniti na primjeru ugostiteljske djelatnosti, jer je ona vezana i prostorom i strukom.

Obrtnik koji želi upisati početak rada ugostiteljske djelatnosti mora dokazati svoju stručnu osposobljenost za nju i prostornu adekvatnost za upravo tu određenu vrstu ugostiteljstva koju namjerava obavljati. Tek kad to dokaže, bit će mu upisan početak obavljanja te djelatnosti. Ako želi imati dva ugostiteljska objekta, jedan od njih će biti izdvojeni pogon. Dapače, ukoliko je sjedište obrta na adresi A, dok je ugostiteljski objekt na adresi B - taj će objekt biti izdvojeni pogon.

Poduzeće je osnovano na nekoj adresi i ima upisanu djelatnost ugostiteljstva. Prije nego doista započne poslovanje u određenom ugostiteljskom objektu, mora dokazati da ima zaposlenu osobu odgovarajuće stručnosti i da prostor u kojem će poslovati udovoljava minimalnim tehničkim uvjetima za takvu vrstu ugostiteljstva. Kad to dokaže pred Uredom za gospodarstvo, dobiva rješenje s kojim danom smije započeti s tim poslovanjem.

 

Sretno!

Teme i pitanja slobodno predlažite na Facebook stranici: Makora knjigovodstvo i poslovne usluge