Koji su uvjeti za otvoriti pokretnu automehaničarsku radionicu? Po struci sam automehaničar s 28 godina staža.

Ukoliko želite postati poduzetnik i otvoriti automehaničarsku radionicu, prvi korak je registracija poslovnog subjekta pod kojim ćete obavljati svoju djelatnost. U Poreznoj upravi i uredima HITRO-a će Vas za većinu konkretnih informacija vjerojatno uputiti da pitate knjigovođu (ili onoga tko će Vam biti knjigovođa). Stoga ukoliko ne planirate sami voditi knjigovodstvo, pronađite dobrog knjigovođu koji će Vam objasniti razlike u vođenju knjigovodstva za različite pravne subjekte i pomoći Vam kroz potrebna savjetovanja. Paralelno s time uslijedit će i Vaša odluka; otvoriti obrt ili trgovačko društvo (j.d.o.o. ili d.o.o.).

Obrt je tip poslovnog subjekta namijenjen za samostalno obavljanje gospodarskih djelatnosti u obliku proizvodnje, prometa ili usluga. Samostalno znači da primarno fizička osoba kao vlasnik obrta (ili više njih) osobno odgovara za poslovanje obrta i najčešće sama obavlja registrirane djelatnosti. Za razliku od trgovačkog društva, kod obrta postoje određena ograničenja s obzirom na tip djelatnosti.

Društvo s ograničenom odgovornošću, popularno poznato kao d.o.o., najčešći je oblik trgovačkog društva u Hrvatskoj. Osnovati ga može jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba. U usporedbi s obrtom, trgovačko društvo može imati određene prednosti ili nedostatke – ovisno o potrebama i mogućnostima poduzetnika. Potencijalno najznačajnija razlika nalazi se u samom nazivu – odgovornost za poslovanje tvrtke ograničena je kapitalom društva, dok je u obrtu odgovornost neograničena te obrtnik za svoje poslovanje može odgovarati osobnom imovinom.

Dodatno, za razliku od nekih oblika obrta, za pokretanje i vođenje društva ne postoji ograničenje u pogledu djelatnosti odnosno stručne kvalifikacije poduzetnika. S druge strane, za osnivanje d.o.o.-a potreban je temeljni kapital u iznosu od minimalno 20.000 kuna. Osim toga, postupak otvaranja i zatvaranja društva prilično je složeniji nego kod obrta.

Osim d.o.o.-a, postoji i j.d.o.o. ili jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Između ova dva oblika društva postoje neke značajne razlike. Među značajnijim razlikama jest iznos temeljnog kapitala, koji za j.d.o.o. iznosi svega 10 kuna, a tu su i mnogo niži troškovi osnivanja. S druge strane, za j.d.o.o. postoji velik broj ograničenja, a među njima su broj osnivača, broj članova uprave, potreba odvajanja 25% dobiti, kao i troškovi kod prelaska na oblik d.o.o.

Registracija obrta je jednostavniji proces od registracije j.d.o.o. ili d.o.o. S druge strane, za registraciju obrta postoje neka ograničenja po pitanju djelatnosti koje se mogu obavljati te uvjeta pod kojima se mogu obavljati te djelatnosti.

S obzirom da je iz upita razvidno kako ste po struci automehaničar, a otvaranje obrta iz te branše spada pod vezane obrte – obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit, nema prepreke da za pokretanje svog poslovnog pothvata odaberete vezani obrt kao oblik bavljenja poduzetništvom.

Koji oblik (j.d.o.o., d.o.o. ili obrt) ćete odabrati je Vaša odluka.

Obrt je vrlo jednostavno i povoljno registrirati. Postupak otvaranja obrta pokreće se pisanim zahtjevom ispostavi županijskog ureda za gospodarstvo, odnosno ispostavama ureda za gospodarstvo Grada Zagreba, na čijem će području biti sjedište obrta. Svi potrebni obrasci za registraciju obrta dostupni su u ispostavama ureda za gospodarstvo i besplatni su.

Sjedište obrta je mjesto (adresa) u kojem se nalazi radionica ili poslovni prostor. Ako za obavljanje obrta nije potreban prostor jer se djelatnost obavlja na terenu (npr. kod građevinskih ili prijevozničkih djelatnosti), tada je sjedište obrta adresa na kojoj obrtnik ima prebivalište, a to je najčešće adresa stanovanja. Ako se obrt obavlja u više radionica ili poslovnih prostora, sjedište je u jednome od mjesta koje obrtnik odredi, a ostali se registriraju kao izdvojeni pogoni. U slučaju preseljenja, sjedište obrta se može promijeniti prijavom promjene u ispostavi ureda za gospodarstvo.


Zahtjevu za izdavanje obrtnice potrebno je priložiti:

  • popunjene obrasce,
  • zdravstvenu svjedodžbu kojom se dokazuje posebna zdravstvena sposobnost, ako je propisana za djelatnost koja se registrira,
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta stručnosti,
  • dokaz o pravu korištenja prostora.

 

Pokretna automehaničarska radiona spada u djelatnost (NKD 2007): 45.20 Održavanje i popravak motornih vozila. To je djelatnost koju će biti potrebno registrirati.

Kod otvaranja obrta provjeravaju se dva opća uvjeta, propisana Zakonom o obrtu, a to su:

  • nepostojanje zabrane obavljanja djelatnosti na temelju pravomoćne sudske presude ili rješenja o prekršaju ili odluke Suda časti Hrvatske,
  • pravo korištenja prostorom (vlasništvo, zakup ili suglasnost vlasnika).

Činjenica da osobi nije izrečena zabrana obavljanja djelatnosti utvrđuje se od strane nadležnog ureda po službenoj dužnosti te budući obrtnik ne treba pribavljati dokumente kako bi taj uvjet dokazao. Pravo korištenja prostorom može se temeljiti na vlasništvu, sklopljenom ugovoru o zakupu ili pisanoj suglasnosti vlasnika prostora kojom izričito dozvoljava obavljanje konkretne obrtničke djelatnosti u svom prostoru.

Kada je za obavljanje obrta potreban prostor, obrtnik može obavljati obrt samo u prostoru za koji ima dokaz o pravu korištenja. Posebnim propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekovog okoliša, zaštiti od buke, te drugim propisima koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti, utvrđuje se kojim uvjetima mora udovoljavati prostor i oprema za obavljanje obrta.

Na kraju, svakako Vam savjetujemo da se za početak posavjetujete s Vašim knjigovođom i utvrdite koji bi oblik poslovnog subjekta Vama najviše odgovarao. Također, uputno je obratiti se i ispostavi županijskog ureda za gospodarstvo, odnosno ispostavama ureda za gospodarstvo Grada Zagreba, Hrvatskoj obrtničkoj komori, ali i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji mjerama potpore podupire nove poduzetnike.