07.09.2019.

Kako se pokreće i kako saznati u kojoj je fazi ostavinski postupak?

Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur. www.odvjetnik-pranjic.hr

Nedavno mi je preminuo otac. Kako mogu saznati je li ostavinski postupak započeo? Jesmo li sestra i ja kao jedini nasljednici trebali dostaviti smrtovnicu da bi postupak uopće započeo ili se to pokreće automatski nakon smrti osobe? Kako mogu provjeriti u kojoj je fazi moj predmet? Kako da saznam kojem javnom bilježniku je moj predmet dodijeljen?

 

Nakon smrti neke osobe nadležni matični ured upisuje tu činjenicu u svoje evidencije te sastavlja smrtovnicu, najčešće na zahtjev nekog od nasljednika te ju dostavlja je nadležnom sudu. Već kod sastavljanja smrtovnice, ako je to moguće, Matični ured utvrdit će osobne podatke ostaviteljeva bračnog druga i bračne, izvanbračne i posvojene djece odnosno ostalih srodnika koji bi mogli biti pozvani na nasljedstvo na temelju zakona, kao i osoba koje su pozvane na nasljedstvo na temelju oporuke. Isto tako utvrdit će mjesto gdje se nalazi imovina koju je ostavitelj ostavio, je li ostavitelj ostavio dugove i koliko, je li ostavio pisanu oporuku ili ugovor o doživotnom uzdržavanju ili sporazum o ustupu i raspodjeli imovine za života itd.,očekuje li se rođenje ostaviteljeva djeteta i imaju li njegova djeca ili bračni drug skrbnika, kao i datum i mjesto smrti bračnog druga ili ostaviteljeva djeteta ili koje druge osobe koja bi mogla biti pozvana na nasljedstvo, a koja je umrla prije ostavitelja.

Nakon što sud primi smrtovnicu formirat će se ostavinski spis iza ostavitelja te će se predmet uputiti u rad nekom od javnih bilježnika s područja suda. Ukoliko neki od potrebnih podataka nisu utvrđeni pred Matičnim uredom, javni bilježnik utvrdit će nasljednike i imovinu ostavitelja te rasporediti istu u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju ili oporukom ostavitelja.

Ukoliko želite provjeriti u kojoj je fazi ostavinski postupak iza vašeg oca, kod nadležnog suda utvrdite jesu li primili smrtovnicu, formirali spis i kojem je javnom bilježniku upućen u rad. Ukoliko smrtovnica nije dostavljena, obratite se Matičnom uredu.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .