Je li potrebna registracija d.o.o. ili j.d.o.o. i s kojim registriranim djelatnostima, ako imam namjeru u turističkoj sezoni iznajmljivati turistima stan (u privatnom vlasništvu 1/1), zajedno s iznajmljivanjem automobila i plovila (također u privatnom vlasništvu)?

 

Iznajmljivanje soba, apartmana i kampova turistima možete činiti registriranjem te djelatnosti kao privatna osoba, ukoliko ste vlasnik tih nekretnina. O ovoj temi imate dva članka u rubrici Poduzetnik.

Preostale spomenute djelatnosti su gospodarske djelatnosti za koje biste trebali imati registrirano neko poduzetništvo, ukoliko se ne radi o dugotrajnom najmu istoj osobi (pravnoj ili fizičkoj) u kojem slučaju biste - nakon prijave poreznoj upravi - plaćali porez na dohodak od imovine.

Sve o poduzetništvu pročitajte u istoj rubrici, gdje Vam je dostupno više od 200 tekstova.