MotionPower tehnologija idealna je za prometna mjesta gdje se vozila često zaustavljaju, kao što su ulazi na parkirališta, naplatne kućice, odmorišta na autocesti, semafori i brojne druge lokacije


Pretvaranje kinetičke energije koja nastaje u nekim svakodnevnim aktivnostima ljudi u električnu energiju nije nova ideja – postoje već varijante gdje se u električnu energiju pretvara kinetička energija prolaznika, pa plesača u klubovima i sl., a tvrtka  iz SAD-a, New Energy Technologies, sada razvija i način da se iskoristi kinetička energija koja nastaje pri kočenju vozila.

Osmislili su dvije različite varijante za prikupljanje kinetičke energije kočenja i njeno pretvaranje u električnu – MotionPower –Auto (za energiju automobila i lakših teretnih vozila) i MotionPower – Heavy (namijenjen teškim teretnim vozilima, autobusima i sl.). MotionPower tehnologija idealna je za prometna mjesta gdje se vozila često zaustavljaju kao što su ulazi na parkirališta, naplatne kućice, odmorišta na autocesti, semafori i brojna druge lokacije.

Električnom energijom dobivenom na ovaj način mogu se snabdijevati, primjerice, prometni i ulični znakovi, ulične lampe, osvjetljenja na zgradama i sl.

Više o ovoj ideji na:  www.newenergytechnologiesinc.com/motion_power