Uskoro mi ističe osiguranje koje po zakonu moram sklopiti i platiti premiju. Financijski trenutno ne stojim dobro, moram pričekati plaću koja mi dolazi desetak dana nakon isteka obveznog osiguranja. Koliko me osiguratelj čeka s obnovom ugovora, a da sam ipak osiguran? Čuo sam da me policija neće kažnjavati 15 dana od isteka registracije.

 

Prema odredbama Zakona o obveznim osiguranjima, motorno vozilo mora biti „pokriveno osiguranjem“ cijelo vrijeme dok je u prometu. Stoga je vlasnik motornog vozila  obvezan, kako kaže Zakon, obnavljati ugovor o osiguranju sve dok je vozilo u prometu (v. čl. 4., st.1. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu). Ova odredba Zakona upućuje na to da je osiguranje po svom trajanju upućeno na registracijsko vrijeme trajanja. Naravno da je ponekada teško uskladiti vrijeme valjanosti osiguranja i vrijeme valjanosti registracije. Zato je zakonodavac u Zakonu o obveznim osiguranjima predvidio obvezu osiguratelja da osigurateljno pokriće produže i nakon isteka ugovora o osiguranju. Vrijeme na koje se produljuje osigurateljno pokriće iznosi „najviše 30 dana“ (čl. 8. st. 6. Zakona).

To pak znači da je osigurateljima ostavljeno na volju da sami odrede koliko će biti to vrijeme produljenog pokrića (u osigurateljnoj teoriji to vrijeme se, ne bez razloga, zove počekni ili respiro rok).

Zadnje izmjene Zakona su ovdje napravile korak unatrag, jer je duljina toga počeknog roka ostavljena osigurateljima na volju, dok je prije toga u Zakonu bio određen fiksni rok tog vremena od 30 dana.

Koristeći to, osiguratelji u svojim uvjetima osiguranja, koji su sastavni dio ugovora o obveznom osiguranju, sami određuju duljinu toga roka. Tako imamo osiguratelja koji taj rok i dalje ostavljaju u vremenu od točno 30 dana, drugi pak 15 dana, a treći samo 1 dan! Nije bez utemeljenja ustvrditi da se na ovaj (treći slučaj) način briše svrha koju ima počekni rok: dati vremena osiguraniku da obnovi ugovor, kojega u trenutku isteka nije obnovio iz bilo kojeg razloga (zaborav, financijski problemi i sl.).

Dakle, naš čitatelj, da bi znao ima li pravo na to dodatno vrijeme pokrića i koliko iznosi to vrijeme – mora pogledati što se navodi u uvjetima osiguratelja kod kojega ima sklopljen ugovor o obveznom osiguranju motornih vozila.