Mogu li dobiti povrat PDV-a ili odbiti pretporez za kupovinu računala, laptopa, printera i ostalih dobara koje sam uložila za obavljanje djelatnosti i uređenje poslovnice? Navedeno je kupljeno kada je obrt bio upisan u obrtni registar, ali prije početka prijave obavljanja obrta. Također, radi se o računima R-1 koji glase na obrt.

 

Pretporez iz računa koji su iz razdoblja u kojem poduzetnik nije bio u sustavu PDV-a ne može biti iskorišten za umanjenje obveze plaćanja PDV-a po izdanim računima.