Na gradskom zemljištu ilegalno je izgrađena građevina. Podnesen je zahtjev za legalizaciju koji je prošao i građevina je sada legalizirana. Parcela na kojoj je izgrađena građevina iznosi 300 m2, a sama građevina iznosi 30 m2. Je li grad dužan omogućiti kupnju zemljišta ispod građevine ili je potrebno otkupiti cijelu parcelu?

 

Činjenica da ste legalizirali građevinu koju ste bespravno izgradili na parceli u vlasništvu u jedinice lokalne samouprave nije vas automatski učinila upisanim vlasnikom građevine, zemljišta ispod nje ili ostatka parcele na kojoj je građevina izgrađena.

S jedinicom lokalne samouprave trebate urediti vlasničke odnose u vezi sa samom građevinom, da biste potom od jedinice lokalne samouprave dobili potrebno rješenje kojim se utvrđuje građevna čestica za vašu građevinu. Građevna čestica utvrđuje se rješenjem. Ako za postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica, odnosno zemljište nužno za redovitu uporabu građevine, tada je obveza utvrđivanja tog zemljišta, odnosno čestice propisana posebnim zakonom, i kada vlasnik građevine želi promijeniti oblik i veličinu građevne čestice na kojoj je postojeća zgrada u skladu s dokumentom prostornog uređenja.

Nakon reguliranja zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine s jedinicom lokalne samouprave, ako to zemljište bude određeno u manjem obimu od cijele parcele na kojoj je građevina izgrađena, možete postići dogovor o otkupu ostatka parcele.