Mogu li usvojiti sina svoje supruge? Sad je punoljetan,  ali živim s njima od 6. godine djeteta i smatram ga sinom.

 

Sukladno članku 181. Obiteljskog zakona u Republici Hrvatskoj, posvojenje se može zasnovati do osamnaeste godine života djeteta. Ukoliko želite osigurati da neka osoba bude vaš nasljednik, tada za to postoje druge opcije koje uređuje Zakon o nasljeđivanju (oporuka, ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života ostavitelja) ili drugi pravni poslovi.