Mogu li biti prijavljen na HZZ i u isto vrijeme raditi na ugovor o djelu ili više nemam to pravo s datumom kad je sklopljen ugovor o djelu?


Sukladno Zakonu o tržištu rada (NN 118/18), osoba se prestaje voditi u evidenciji nezaposlenih ako ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ostvari mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak, koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, a iznosi 2.433,45 kn. Dakle, budete li ostvarivali mjesečni primitak od 2.433,45 kn ili veći, gubite prava koja imate kao nezaposlena osoba.