Jedan sam od 7 suvlasnika kuće i oranice i jedini se brinem o tome. Tri suvlasnika su umrla, jedan čak prije 30 godina, a nitko od njegovih nasljednika (oni žive u Australiji) se nije očitovo po tom pitanju. Imam li pravo na upis suvlasništva na njihov dio budući da se o kući i oranici brinem 30 godina otkad je umro prvi suvlasnik?


Jedan od osnovnih uvjeta za stjecanje prava vlasništva na nekretnini dosjelošću je samostalan posjed, određene kakvoće i neprekinut kroz određeno vremensko razdoblje. Samostalni posjednik nekretnine čiji je posjed zakonit, istinit i pošten stječe pravo vlasništva protekom desetogodišnjeg roka posjedovanja, a ako je posjednik samo pošten, u tom slučaju protekom dvadesetogodišnjeg roka samostalnog posjedovanja. Ovi rokovi su dvostruki u slučaju nekretnina u vlasništvu RH, jedinica lokalne i područne samouprave, crkve itd. (članak 159. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima).

Zakonitost, istinitost i poštenje posjeda uređuje članak 18. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Posjed je zakonit ako postoji valjan pravni temelj posjedovanja, istinit ako nije pribavljen silom, potajno, prijevarom ili zlouporabom povjerenja. Pošten je posjed ako posjednik kada ga je stekao nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati da mu ne pripada pravo na posjed, ali poštenje prestaje čim posjednik sazna da mu to pravo ne pripada.

U Vašem slučaju, ukoliko biste pokrenuli sudski postupak radi utvrđenja prava vlasništva morali biste dokazati kvalitetu posjeda, s obzirom je protek vremena neupitan. Odnosno morali biste dokazati pravni osnov s kojeg nekretninu držite u samostalnom posjedu (npr. dogovor suvlasnika prema kojemu je nekretnina predana u vlasništvo Vama ili Vašim prednicima), posjed je očigledno istinit jer ga niste pribavili potajno ili silom i ostalo bi pitanje poštenja istoga odnosno opet biste morali dokazivati zašto držite da imate pravo na isključivi i samostalni posjed predmetne nekretnine u odnosu na ostale upisane suvlasnike.

U svakom slučaju bih Vam preporučio da se sa svom dokumentacijom kojom raspolažete obratite odvjetniku po Vašem izboru kako biste dobili posve precizan savjet koji Vam se može dati samo nakon razgovora i uvida u dokumentaciju.