Nakon smrti moga oca bila je ostavinska rasprava. Ja sam njegova kćer iz prvog braka, u drugom braku nije imao djecu. Gospođa ima dvije kćeri iz svog prvog braka. Imovina koju su imali dijeli se po pola. Naslijedila sam nužni dio, 4/16 nekretnina koje su upisane u zemljišne knjige. Gospođa se odrekla nasljedstva u korist svojih kćeri koje žive u Kanadi. Željela sam se s njima dogovoriti, međutim, njihov odgovor je da će mi isplatiti moj nužni dio tek nakon smrti njihove majke i kada one odluče prodati kuću. Imaju li one zakonsko pravo donositi takvu odluku?

 

 

Niti jedan suvlasnik nema zakonsku obvezu isplatiti drugog suvlasnika zato što ovaj to traži, međutim, svaki suvlasnik koji više ne želi biti u suvlasničkoj zajednici može kod nadležnog suda pokrenuti postupak radi razvrgnuća te zajednice. Razvrgnuće na zgradi/kući moguće je etažiranjem i civilnom diobom. Ukoliko vi pokrećete takav postupak, tada možete sudu predložiti razvrgnuće civilnom diobom, što znači procijenom vrijednosti nekretnine i njezinom prodajom na javnoj dražbi.

Nakon prodaje nekretnine na javnoj dražbi sud će rasporediti sredstva suvlasnicima sukladno njihovim suvlasničkim omjerima, nakon što se namire troškovi postupka.