20.04.2019.

Moram li dopustiti izvođenje radova na dimnjaku u svom stanu?

Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur. www.odvjetnik-pranjic.hr

Radi sanacije dimnjaka u zgradi kojeg koristi susjedni stan,upravitelj traži da dozvolim radove u svom stanu. Moram li to dozvoliti ako postoji drugo rješenje, na primjer izrada novog dimnjaka? U slučaju radova u mom stanu, na koju sve naknadu štete imam pravo ,tko vrši izračun iste i tko mi treba unaprijed dati pismenu garanciju za naknadu?

 

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima uređuje i pitanja tzv. susjedskih prava, u konkretnom slučaju uporaba tuđe nekretnine radi izvođenja radova. Člankom 107. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano je da vlasnik nekretnine na kojoj je nužno obaviti radove potrebne za njezinu uporabu ili korištenje može privremeno uporabiti tuđe zemljište radi izvođenja radova, postavljanja skele i sl., ako se to na drugi način ne može izvesti. Predmetno se odnosi i na stanove, pa tako uređuje i sudska praksa: „Odredbe o upotrebi tuđe nekretnine radi izvođenja radova (čl. 107. ZV) primjenjuju se i kada treba upotrijebiti stan (prolaziti njime)“, Županijski sud u Zagrebu, Gž-5684/00 od 27. ožujka 2001. Kod vas konkretno se radi i o dosta specifičnoj situaciji radova na sanaciji dimnjaka kao zajedničkog dijela nekretnine u kojoj ste vlasnici stanova, pa bi na iste drugi stanari imali pravo i temeljem članka 86. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima jer se radi o poslovima redovite uprave na zajedničkim dijelovima zgrade. Za slučaj da ne dopustite izvođenje radova, vašu suglasnost može zamijeniti sudska odluka.

Onaj koji je uporabio tuđu nekretninu za potrebe izvođenja radova, dužan je, čim prestane potreba za takvu uporabu, dovesti je u stanje u kojem se nalazila prije toga, a počinjenu štetu naknaditi po općim propisima o odgovornosti za štetu. Dakle, za štetu, ako nastane, bi vam odgovarali izvođač radova i naručitelj istih (u ovom slučaju to su vlasnici drugih stanova s kojima ste suvlasnik cijele nekretnine odnosno zajedničkih dijelova iste). Visinu štete koja nastane možete utvrditi sporazumno ili ju može utvrđivati ovlaštena stručna osoba, unaprijed ju je nemoguće odrediti.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .