Vlasnik sam manjeg d.o.o.-a. Na ulazu u naš prostor (radiona u sklopu obiteljske kuće u mojem vlasništvu) nije istaknuto ime firme kao ni na sandučiću (firma je dobila ime po mojem prezimenu). Koja je kazna ako inspektor uoči da to nemam istaknuto?

 

Sukladno odredbi članka 21. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, tvrtka ili skraćena tvrtka mora se istaknuti na poslovnim prostorijama trgovačkog društva. Prema članku 630. stavak 1. točka 2. prekršaj čini ona pravna osoba koja u poslovanju ne upotrebljava tvrtku onako kako je upisana u sudskom registru ili na poslovnom papiru, odnosno na internetskoj stranici društva ne navede propisane podatke. Propisana je kazna do najvišeg iznosa od 50.000,00 kuna za trgovačko društvo, odnosno do 7.000,00 kn za odgovornu osobu u trgovačkom društvu, koja može biti i do 50.000,00 kn za slučaj da je prekršajem ostvarena protupravna imovinska korist.