Radim u poduzeću gdje je kod sklapanja Ugovora o radu dogovorena neto plaća, odnosno neto iznos stoji u Ugovoru. S obzirom da je od 1.1.2020. povećan osobni odbitak, odnosno smanjen bruto iznos plaće, poslodavac traži potpis aneksa u kojemu stoji smanjeni bruto iznos, odnosno neto iznos ostaje isti. Je li to legalno i jesam li ja kao djelatnik obvezna to potpisati?

 

Sukladno odredbi članka 15. stavak 1. točka 8. i članka 92. stavak 4. Zakona o radu, plaća se radniku isplaćuje nakon obavljenog rada te se isplaćuje u novcu. Ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, plaća i naknada plaće se za prethodni mjesec isplaćuje se najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu. Bitno je naglasiti da su u smislu Zakona o radu, plaća i naknada plaće u bruto iznosu, ipak to znači da svugdje gdje se u Zakonu spominje izraz „plaća“, da se radi o bruto plaći. Radnik i poslodavac mogu ugovorom o radu ugovoriti i da se plaća u ugovoru navede u neto iznosu, međutim, taj iznos ne predstavlja cjelokupni iznos plaće radnika, s obzirom da je u bruto plaću uključen iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje, poreza na dohodak te eventualno prireza, ako se primjenjuje. Upravo je iz ovog razloga uvijek preporučljivo da se u ugovoru o radu kao iznos plaće radnika unosi bruto iznos plaće, a ne neto.

Ugovor o radu koji ste zaključili s poslodavcem ne može se mijenjati bez vaše suglasnosti odlukom jedne strane, dakle, niste u zakonskoj obvezi potpisati bilo što, no iz vašeg pitanja zaključujem kako negativne potpisa takvog ugovora za vas nema, pa je na vama da donesete odluku što u takvoj situaciji učiniti.