Može li odvjetnik i dalje zastupati svoju stranku, iako je umrla?

 

Kod osobe koja je opunomoćila odvjetnika izdana punomoć prestaje važiti u slučaju smrti. Osim ako se započeti posao ne može prekinuti bez štete za pravne sljednike ili ako punomoć vrijedi i za slučaj smrti davatelja, bilo po njegovoj volji, bilo s obzirom na pravnu narav posla.

Ukoliko je odvjetnik bio opunomoćen u parničnom postupku ili kakvom drugom postupku koji se vodi pred sudom, tada se o činjenici smrti stranke ima obavijestiti sud koji će takav postupak prekinuti budući da nema uvjeta za vođenje postupka ukoliko je stranka preminula.