Moji roditelji su vlasnici imovine koja je etažirana na dva dijela. Oni žive na jednoj etaži, a na drugoj živim ja sa svojom obitelji. Sestra se udala i ne živi s nama. Roditelji su joj oporučno ostavili svoj dio, tj. kuću koja ima 84 m2, a meni onu u kojoj živim (223 m2) koja zbog razlike u veličini tržišno vrijedi više. S tim da sam ja na svojem dijelu i svojim sredstvima povećao kvadraturu, koja je u početku iznosila nepuna 40 m2. Mogu li sudac, sestra ili netko treći osporiti oporuku ili darovnicu zbog jednakopravnosti nasljeđivanja tj. zakona prema kojem nasljednici imaju prava na jednake dijelove?

 

Zakon o nasljeđivanju u članku 69. definira osobe koje su nužni nasljednici, a to su u prvom redu ostaviteljevi potomci, posvojčad i njihovi potomci (ostaviteljevi unuci) te ostaviteljev bračni drug. Ostaviteljevi roditelji, posvojitelji i ostali prednici nužni su nasljednici samo ukoliko nisu sposobni za rad, a nemaju nužnih sredstava za život i ulaze u krug zakonskih nasljednika.

Nužni dio bračnog druga, potomaka, posvojčadi ostavitelja i njihovih potomaka iznosi 1/2 onoga što bi sukladno Zakonu o nasljeđivanju naslijedili iza ostavitelja da oporučnog raspolaganja nije bilo, a kod roditelja, posvojitelja i prednika to je 1/3 onog što bi inače naslijedili.U Vašem slučaju sestra može tijekom ostavinskog postupka isticati da joj je oporučnim raspolaganjem ostavitelja povrijeđen nužni dio. Sud će utvrditi kolika je ukupna vrijednost ostavine iza ostavitelja (članci 71. do 74. Zakona o nasljeđivanju) te kolika je vrijednost nužnog nasljednog dijela. U ovaj obračun ulazi sva imovina iza ostavitelja, ne samo nekretnine. Nužni dio je povrijeđen u slučaju kada je ukupna vrijednost raspolaganja oporukom tolika da zbog nje nužni nasljednik neće dobiti svoj nužni nasljedni dio. Sestra se može do visine nužnog dijela namiriti i iz druge imovine, ne nužno iz nekretnine.

Oporučno raspolaganje u onom dijelu u kojem je povrijeđen nužni nasljedni dio sestre je pobojno te će se umanjiti za onoliko koliko je potrebno da nužni nasljedni dio bude namiren. Zastara postavljanja ovog zahtjeva nastupa u roku od tri godine od dana proglašenja oporuke.

U istom postupku, ako do njega dođe, vi imate pravo isticati svoje prigovore, da je vašim radom i djelovanjem došlo do povećanja vrijednosti ostavine o kojoj se raspravlja te tražiti da se isto uzme u obzir prilikom obračuna vrijednosti ostavine iza ostavitelja.