Mi smo mala tvrtka koja se bavi montažom ventilacijskih sustava, imamo jednog zaposlenika i direktora koji je u radnom odnosu kod drugog poslodavca. Izvodili smo radove na način da smo za pojedine poslove angažirali vanjske suradnike na ugovor o djelu i to četiri puta u toku godine za konkretne poslove i to na period dok se isti ne okončaju tj. na određeno vrijeme i određeni iznos u ugovoru. Plaćeni su svi doprinosi i porezi koji proizlaze iz ugovora. U četvrtom kvartalu 2019. prijavili smo povrat PDV-a pa nas je porezni referent upozorio da u 2020. više nećemo moći raditi na ugovor o djelu kao do sada, nego da moramo zaposliti djelatnika. Ovim putem Vas molimo za komentar i preporuku kako da postupamo nadalje.


U rubrici Poduzetnik smo više puta pisali o razlici između samostalnog i nesamostalnog rada. Razlika se cijeni temeljem stvarnih okolnosti, a ne temeljem naslova ugovora. Kad god radnik radi sa sredstvima poslodavca (nalogodavca), u radno vrijeme koje on određuje i prema konkretnim uputama tijekom obavljanja posla - radi se o nesamostalnom radu.

Za nesamostalni rad se sklapa ugovor o radu, prijava na HZMO i HZZO vrši se prije početka rada, a za obavljeni rad radniku pripada plaća, a poslodavac plaća pripadajuće doprinose i poreze određene za takvu vrstu rada.

Za obavljanje nekog konkretnog djela koje nalogoprimac obavlja samostalno, sa svojim sredstvima i u svoje vrijeme, nalogodavac obračunava doprinose i poreze primjerene za drugi dohodak, a prijava na HZMO i HZZO se ne radi.

Vjerujem da bi inspektor rada procijenio na ovaj način i da Vas je referentica na to upozorila. Nisu se propisi mijenjali od ove godine, nego se radi o ispravnoj primjeni propisa.

Poduzetnici često imaju zablude oko ovoga, pa je često i utvrđivanje prekršaja.

Okolnosti Vašeg konkretnog slučaja nisu mi dovoljno poznate i ne tvrdim da ste Vi činili prekršaj.

Savjetujte se s pravnikom.