Navedeni iznos može biti dosegnut s isporukama i/ili s primicima. Isporuke uvjetuju ulazak u sustav PDV-a, a samim time i obvezu vođenja poslovnih knjiga, a primici uvjetuju obvezu utvrđivanja dohotka


Ranije smo u ovoj rubrici objašnjavali uvjete za prelazak praga od 300.000 kn kod obrta koji je paušalno oporezovan.

Podsjetimo, navedeni iznos može biti dosegnut s isporukama i/ili s primicima. Isporuke uvjetuju ulazak u sustav PDV-a, a samim time i obvezu vođenja poslovnih knjiga, a primici uvjetuju obvezu utvrđivanja dohotka. Zbog toga je u drugom slučaju moguće voditi knjige izvan sustava PDV-a sve dok se i s isporukama ne dosegne prag.

U mojoj praksi ove potonje situacije su vrlo rijetke.

Obrtnici koji počinju voditi poslovne knjige često imaju pitanja u vezi ostalih okolnosti svojeg obrta, pa ćemo o njima danas.


Koje ću sve troškove sada imati?

Obrtniku su porezno priznati oni troškovi, tj. izdaci koji služe za ostvarivanje primitaka, tako da to ovisi o konkretnoj djelatnosti. Postojali su i u doba paušala, ali se nisu bilježili. Za mjesečni iznos doprinosa poznato je da će biti veći, jer su propisane osnovice više.


Kada ću plaćati porez?

Najčešće porezna uprava u tekućoj godini ne donosi rješenje o akontaciji poreza, pa se akontacije počinju plaćati od ožujka naredne godine, nakon predaje porezne prijave. One će se plaćati mjesečno, ovisno o ostvarenom dohotku u razdoblju vođenja knjiga. Naravno, plaćene akontacije će biti obračunate na prijavi poreza za godinu u kojoj su se plaćale, a razlika se plaća na dan predaje porezne prijave.

Koliki je porez?

Na dohodak utvrđen u poslovnim knjigama, prvo se primjenjuje godišnji osobni odbitak od 48.000 kn ili više, ako obrtnik ima uzdržavane članove obitelji. Dalje, dohodak do 360.000 kn oporezovan je sa stopom od 20%, a iznad toga sa 30%.


Moram li platiti porez na razliku primitaka iznad 300.000 kn, koju sam ostvario/la u zadnjem mjesecu paušala? 

Da, ta razlika se upisuje kao prvi unos u knjigu primitaka i izdataka i na taj način se zbraja sa primicima koji će se ostvariti naknadno. Na njega će biti plaćen porez po gore objašnjenom postupku, a za razdoblje paušalnog oporezivanja ste plaćali prema rješenju Porezne uprave. Ako ste plaćali za razred niži od petog, platit ćete razliku. To je pokazatelj da je vaše poslovanje naglo bilo uspješno, pa neće biti problem platiti porez.


Da li ću od sada morati pisati drugačije račune?

Da, računi obrtnika koji je u sustavu PDV-a moraju imati elemente vezane uz tu činjenicu.


Da li moram pisati račune u nekom programu?

Račune možete pisati na bilo koji način: rukom, u programu za pisanje teksta ili tablica, ali i u programima namijenjenim baš toj svrsi. Vaš izbor treba biti temeljen na promišljenoj odluci kako bi vam bilo lakše i kako bi bilo u svrhu efikasnog konkretnog poslovanja kojim se bavite.


Trebam li mijenjati interni akt za potrebe fiskalizacije?

Ne, možete nastaviti po starom i nastaviti niz brojeva računa koji ste i do sada koristili.


Kako je s opremom koja mi je potrebna?

Ako ste do sada koristili neku svoju imovinu, sada ju možete unijeti u obrt i na nju obračunavati amortizaciju prema propisanim pravilima. Novu opremu za poslovanje ćete moći nabavljati uz priznavanje pretporeza, jer ćete biti u sustavu PDV-a. O dugotrajnoj imovini se izvještava Porezna uprava uz poreznu prijavu.


I za kraj, podsjetila bih da je obrt otvoren s danom registracije i da se promjenom načina plaćanja poreza ne mijenja pravni status obrta. Iz spoznaje te činjenice moći ćete sebi odgovoriti na brojna pitanja koja vas muče. Također, i dalje ćete moći raspolagati novcem sa svojeg računa kao i do sada - slobodno. To proizlazi iz činjenice da obrt nije posebna pravna osoba.

 
Teme i pitanja slobodno predlažite na Facebook stranici: Makora knjigovodstvo i poslovne usluge