14.04.2009.

Naknada za odvojeni život

Zaposlena sam u trgovini i prema kolektivnom ugovoru pripada mi pravo na naknadu za odvojeni život u iznosu 60 posto od prosječne mjesečne plaće isplaćene po radniku u gospodarstvu RH u prethodnom mjesecu, koju  je poslodavac uredno isplaćivao do kolovoza prošle godine, kada je, bez obrazloženja, tu naknadu smanjio. Što mi je činiti?Naknada za odvojeni život regulirana je čl. 56. kolektivnog ugovora zaključenog između poslodavca i Sindikata trgovine Hrvatske. Radnik kojemu je odlukom nadležnog tijela poslodavca određeno mjesto rada različito od mjesta prebivanja njegove obitelji, ima pravo na naknadu za odvojeni život. Puni iznos naknade utvrđen je i mjesečno iznosi 60 posto prosječne mjesečne plaće isplaćene po radniku u gospodarstvu RH u prethodnome mjesecu. Ako je radniku osiguran smještaj ili prehrana naknada se umanjuje za 30 posto, odnosno ako je radniku osiguran i smještaj i prehrana, naknada se umanjuje za 60 posto. Ako u Vašem slučaju nije bilo promijenjenih okolnosti (poslodavac je osigurao smještaj i/ili prehranu) koje bi opravdavale umanjenje naknade za odvojeni život, možete svoje pravo na isplatu razlike naknade zatražiti pred nadležnim sudom.
Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .