Nakon majčine smrti pozvani smo na ostavinsku raspravu, ali ona nije provedena jer majka nije raspolagala imovinom koju bi valjalo rasporediti.  Međutim, tijekom života vodila je sudski spor u kojem su je teretili za određen iznos i taj spor smo naslijedili kao njeni pasivni sljedbenici. S obzirom da nismo ništa nasljedili nakon njene smrti, jesmo li oslobođeni i mogućeg duga ako se taj spor izgubi (po čl.139 Zakona o nasljeđivanju odgovaramo u visini nasljeđenog dijela)?  Nismo se odricali nasljedstva jer nasljedstvo kao takvo ne postoji (novac, imovina).

 

Prema Zakonu o parničnom postupku postupak koji je prekinut zbog smrti tuženika nastavit će se kad nasljednik ili nasljednici preuzmu postupak ili kad ih sud na prijedlog protivne strane ili po službenoj dužnosti pozove da to učine. Sama činjenica da je u ostavinskom postupku doneseno rješenje da se neće raspravljati ostavina iza pokojne ostaviteljice jer nema ostavinske imovine, ne utječe na ovlaštenje suda da pozove njezine nasljednike da preuzmu postupak, jer navedena okolnost ne isključuje vašu pasivnu legitimaciju kao zakonskih nasljednika.

Vi ćete se u nastavku postupka pozvati na odredbu članka 139. Zakona o nasljeđivanju prema kojoj ne odgovarate za obveze vaše pravne prednice budući da iza iste niste ništa nasljedili, ali ta činjenica ne mijenja vaš položaj kao stranke u parničnom postupku koji je bio u tijeku u trenutku smrti ostaviteljice, utječe na posljedice koje taj postupak za vas može imati.