Povoljnost sustava poreza na dohodak je u tome što dohodak čini razlika između naplaćene realizacije (primitaka) i plaćenih troškova (izdataka)

Porez na dohodak

Obrtnici su obveznici poreza na dohodak. Pritom je dohodak razlika između naplaćenih primitaka i plaćenih izdataka. Obračun poreza na dohodak od samostalne djelatnosti jako sliči obračunu plaće. To znači da je oporezivanje progresivno. Kod manjeg obujma poslovanja poduzetnika „štiti“ osobni odbitak od min. 1.800,00 kuna mjesečno (neoporezivi dohodak). Potom slijedi progresivno oporezivanje stopama 12%, 25%, i 40%, kao što ćemo pokazati u primjeru.
Tome treba pridodati i plaćanje prireza na porez, ovisno o mjestu gdje je obveznik prijavljen.
Povoljnost sustava poreza na dohodak je što dohodak čini razlika između naplaćene realizacije (primitaka) i plaćenih troškova (izdataka). Ovaj sustav oporezivanja time prati poduzetnika u mogućnosti plaćanja obveza, što je njegova dobra strana.


Porez na dobit

Firme su obveznici poreza na dobit. Stopa poreza na dobit je 20%.
Obrtnik može, ukoliko procijeni da mu se isplati, prijeći iz sustava oporezivanja porezom na dohodak u sustav poreza na dobit.
Dobit je razlika između prihoda (fakturirane realizacije) i nastalih rashoda i u pravilu ne ovisi o naplati. Kod otežane naplate ovaj sustav oporezivanja „ne štedi“ obveznika. 
Kako bi zorno prikazali razliku između ova dva načina oporezivanja, u donosimo usporedni prikaz oporezivanja porezom na dohodak i oporezivanja porezom na dobit.


Iz grafikona je vidljivo da je obrt isplativiji ukoliko zarada (dobit ili dohodak) bitno ne prelazi 100.000 kuna. Kako poslovanje i profitabilnost rastu, porez na dobit postaje znatno povoljniji.


PDV

Obrtnici, obveznici poreza na dohodak, plaćaju PDV ovisno o naplaćenim i plaćenim fakturama. Kao i kod poreza na dohodak i ovdje se obveza poreza u nekoj mjeri „prilagođava“ financijskim mogućnostima poduzetnika.
Obveznici poreza na dobit (firme i moguće obrti) PDV plaćaju prema izdanim i primljenim fakturama, bez obzira na uspješnost naplate. Kao i kod poreza na dobit, ovdje nema previše razumijevanja za probleme sa naplatom.