Koristit ću roditeljski dopust do treće godine djetetova života (treće dijete je u pitanju). Mogu li otvoriti j.d.o.o kao odgovorna osoba? Do odlaska na porodiljni i potom na roditeljski dopust bila sam u stalnom radnom odnosu.


Poduzeće osniva osnivač te u tom postupku imenuje onoga tko će biti odgovorna osoba tog poduzeća.

Osnivač nema obveza prema fondovima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

Onaj tko će biti imenovan kao odgovorna osoba treba osobno ispitati svoja prava i eventualne posljedice u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje vezano uz roditeljski dopust.

Međutim, s obzirom da osoba tijekom korištenja roditeljskog dopusta formalno nije zaposlena, mogla bi se kao član uprave zateći u problemima i biti obvezna plaćati doprinose na osnovicu koja je ravna iznosu prosječne plaće u RH. Budući se radi o finesi, svakako preporučam osobno provjeriti u HZMO. Druge zapreke nisu mi poznate.