Otvorio bih obrt za trgovinu. Tu sam naišao na problem jer prema Zakonu o trgovini članak 15. piše da moram imati najmanje trogodišnju srednju, a referentica za gospodarstvo kaže da ne mogu jer sam po struci mehatroničar. Tko je u pravu?


Za otvaranje obrta nadležni su uredi za gospodarstvo, pa pretpostavimo da znaju propise po kojima rade. Ako ne ide drugačije, možete imenovati stručnog voditelja svog obrta koji ima potrebnu stručnu spremu i tako premostiti ovu situaciju.