Odvjetnik bivše supruge traži isplatu alimentacije koju nisam plaćao 13 mjeseci dok sam bio nezaposlen. Postoji li nekakva odredba o visini alimentacije za jedno dijete dok je dužnik izvan radnog odnosa? Sudski je određena visina alimentacije od 33 posto mog primanja. Što mi je sada činiti?


U svom pitanju jasno navodite kako je Vaša obveza uzdržavanja djeteta utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom. Obiteljski zakon uređuje područje uzdražavanja djece, a jednako tako i uvjete za prestanak ili izmjene već donesenih sudskih odluka o uzdržavanju. Konkretno, članak 212. a i 212. b Obiteljskoga zakona omogućuju da se sudu obratite sa zahtjevom da se utvrdi prestanak Vaše obveze uzdržavanja ili da se utvrdi Vaša smanjena obveza uzdržavanja. Činjenica je da ste 13 mjeseci bili nezaposleni te je sasvim sigurno time došlo do izmjenjenih okolnosti temeljem kojih ste od suda mogli tražiti izmjenu postojeće odluke o uzdržavanju, no to ste propustili učiniti. Takav postupak je potrebno pokrenuti čim nastupe okolnosti koje dovode do prestanka ili promjene obveze uzdržavanja, a ne retroaktivno, jer sud u ovakvim postupcima svojom odlukom utvrđuje prestanak ili promjenu obveze najranije od dana podnošenja takvoga zahtjeva sudu. Stoga, pokrene li se postupak prisilne naplate nepodmirenih mjesečnih obveza uzdržavanja, iste će biti naplaćene.