Nedavno smo dobili pismo od javnog bilježnika za pokretanje ovršnog postupka na koji smo se žalili jer tada nismo imali novce. Žalba je predana odvjetniku i na sud, mi sad imamo novce i platili bi sve. Je li sad prekasno i hoćemo li ipak morati ići na sud i koliko to u praksi traje?

 

Bez obzira što ste izjavili prigovor na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, imate pravo namiriti potraživanje ovrhovoditelja u svakom trenutku postupka. O tome da ste uplatu izvršili obavijestite sud i suprotnu stranu te neće niti biti potrebe da se postupak na sudu provodi.

Ukoliko ne izvršite uplatu, sud će provesti postupak povodom vašeg prigovora te provesti one dokaze koje ovrhovoditelj, kao tužitelj, odnosno vi, kao tuženik predložite. Trajanje postupka teško je predvijdeti jer ono ovisi o tome kada će sud početi zakazivati ročišta, koje će dokaze provoditi, da li će se neka od stranaka žaliti na presudu koju sud donese itd. Za vrijeme trajanja postupka moguće je pred sudom zaključiti i nagodbu u kojoj će se utvrditi iznos koji ćete isplatiti tužitelju i na taj način također okončati postupak.