Sasvim je jasno da ovakvim pozivima poreznici sve uredne porezne obveznike po tko zna koji puta proglašavaju magarcima! Oni su trošili svoja sredstva i vrijeme da uredno podnose izvješća, poreze i ostala davanja na svoje prihode su uredno plaćali ili uz njih podmirivali i kamate, a sada još moraju progutati i gorku spoznaju kako se one koji se drugačije i nedozvoljeno ponašaju - učtivo poziva na priznanje uz neznatnu prijetnju nekakvom razmjenom podataka!Ovih dana je na stranicama Porezne uprave objavljena obavijest kako su porezne vlasti putem međunarodne razmjene zaprimile podatke te uz nju poziv poreznim obveznicima da isprave svoje porezne prijave.

O kakvim se podacima radi?

Prema navodima iz Obavijesti, radi se o podacima o suradnji s društvima iz drugih EU članica i iz trećih zemalja.

Nije objašnjeno o kakvoj se suradnji radi i o kakvim je konkretno podacima riječ, pa možemo pokušati nagađati i objasniti kako biste se eventualno prepoznali.

 

Primici osoba koje nisu poduzetnici

Ako ste kao fizička osoba ostvarili primitke iz inozemstva, bili ste ih dužni sami prijaviti kao ostvareni drugi dohodak te sami obračunati doprinos za mirovinsko osiguranje, porez i prirez, prijaviti sve na JOPPD obrascu i platiti na propisane uplatne račune državnog proračuna i Regosa.

 

Primici iz inozemstva koje ostvaruju poduzetnici

Ako ste kao poduzetnik - bilo koje organizacijske vrste - poslovali sa drugim poduzetnicima iz EU, prije početka suradnje trebali ste pribaviti PDV ID broj (za koji primate rješenje PU), a nakon toga ste mjesečno trebali podnostiti izvješća o takvim suradnjama navodeći prema kojem PDV ID broju ste imali isporuke i u kojoj mjesečnoj vrijednosti.

S druge strane, ako ste isporučivali poduzetnicima iz trećih zemalja - a to su sve izvan EU, vrijednost mjesečnih isporuka ste trebali prijaviti onda kada su se one događale.

Sve gore navedeno odnosi se na isporuke usluga.

Naime, u EU zoni se redovno i stalno uspoređuju izvješća dana s obje strane i pozivi za usklađenje redovno se distribuiraju obveznicima od strane referenata, a razmjena dobara s trećim zemljama vrši se uz carinsko posredovanje.

Ako ste poslovali s inozemstvom i to ste propustili prijaviti poreznim vlastima, moglo se dogoditi da ste samo propustili predati gore spomenuta izvješća iako ste ostvareni dohodak prijavili kroz poreznu prijavu. 

Druga je - i puno teža mogućnost - da ste cijeli ili dio prometa potpuno utajili.

 

Kakve su moguće posljedice?

Kako će poreznici doista postupati u ovakvim situacijama, ne mogu znati niti ću predviđati. Povećanje iznosa ukupnog godišnjeg dohotka, osim što će neminovno dovesti do većeg iznosa porezne obaveze, može utjecati i na retrogradnu obvezu obračunavanja PDV-a, akontacije poreza na dobitak ili dobit, a svakako se radi i o kažnjivom ponašanju.

 

Što i dalje nije poznato? 

Nije poznato jesu li poreznici dobili podatke o dohocima ostvarenim u inozemstvu koji se godinama slažu na raznim računima vezanim uz debitne kartice kojima se bez zapreke plaća u Hrvatskoj i podiže gotovina na bankomatima, dok njihovi nositelji izigravaju osobe bez prihoda i možda čak ostvaruju i socijalna prava. 

Nije poznato niti na kolikim je ino servisima moguće bez zapreke nuditi svoje usluge bez prijave poreznog broja (OIB-a), prijavom krivog broja ili sličnom dosjetkom. Ino korporacije koje su stvorile takve servise mare samo za naplatom svoje posredničke provizije, pa mislim da su šanse na strani onih koji namjerno žele utajiti prihode.

 

Što je u svakom slučaju ipak vrlo dobro poznato?

Sasvim je jasno da ovakvim pozivima poreznici sve uredne porezne obveznike po tko zna koji puta proglašavaju magarcima! Oni su trošili svoja sredstva i vrijeme da uredno podnose izvješća, poreze i ostala davanja na svoje prihode su uredno plaćali ili uz njih podmirivali i kamate, a sada još moraju progutati i gorku spoznaju kako se one koji se drugačije i nedozvoljeno ponašaju - učtivo poziva na priznanje uz neznatnu prijetnju nekakvom razmjenom podataka!

Nemojmo očekivati išta drugačije ponašanje bilo kojeg nesavjesnog i utaji sklonog rezidenta jer ovo je zapravo deklaracija o nesposobnosti skupog i prevelikog državnog aparata - kojeg financiraju upravo ti magarci - registrirani i uredni porezni obveznici!   

Sretno!

Teme i pitanja slobodno predlažite na Facebook stranici: Makora knjigovodstvo i poslovne usluge