Uloga meniska je dominantno da amortizira stres pri svakodnevnim i fizičkim aktivnostima. Djelomično ili potpuno odstranjenje smanjuje ukupnu amortizacijsku aktivnost koljena i čini ga osjetljivijim na fizički stres

 

Fizički vrlo aktivan čitatelj, star 48 godina, koji redovito trči, skija i planinari, imao je smetnje sa desnim koljenom, čiji je uzrok bio oštećen meniskus. Učinjena je artroskopska operacija, prilikom koje je odstranjen oštećeni dio meniska i pronađeno omekšanje dijela hrskavice u koljenu. Sada se oporavlja i pita što mu je činiti da se što prije može vratiti u svoju intenzivnu fizičku aktivnost.

U ovom slučaju, kirurg je učinio simptomatološko liječenje. To će reći odstranio je dio meniskusa koji je stvarao smetnje. Uloga meniska je dominantno da amortizira stres pri svakodnevnim i fizičkim aktivnostima. Djelomično ili potpuno odstranjenje smanjuje ukupnu amortizacijsku aktivnost koljena i čini ga osjetljivijim na fizički stres. Pronalazak dodatnog oštećenja (omekšanja) hrskavice, povećava tu osjetljivost. Pojednostavljeno, nakon operacije koljeno nije „kao novo“. Ono će u početku raditi manje smetnje no prije zahvata, ali je njegova mehanika promijenjena.

Cilj postoperativnog tretmana kod ovakvog pacijenta, svakako je uspostava normalne biomehanike kroz odgovarajuće vježbanje sa ciljem prirasta apsolutne i repetitivne mišićne snage i propriocepcije, zatim cirkulatorni trening i stimulacija hrskavičnog metabolizma. Ovaj postupak, a u zavisnosti od individualnih razlika, može trajati od jednog do nekoliko mjeseci.

Također, važan dio prevencije novog ozljeđivanja, ili daljnjeg napredovanja hrskavičnog oštećenja jest edukacija pacijenta o opterećenju koje koljeno nakon fizičkog oporavka može podnijeti, koje su aktivnosti visoko, a koje nisko rizične za sadašnje stanje zgloba. To ne znači nužno odustajanje od dosadašnjeg životnog stila, već više menadžment vršnih opterećenja, naročito u fazi lokalnog i općeg umora.

Ovaj postupak sličan je učenju vožnje automobila na skliskoj podlozi. I dalje je moguće voziti ga i to brzo i dugo, ali je preporuka da se opreznije i sporije ulazi u zavoje, te se u procesu usvajaju dodatne vještine.